Laikraksts Latvietis

Apsveikuma vārdi „Tālavai“

DLOA un Adelaides Latviešu Skolas apsveikums „Tālavas“ 60 gadu jubilejā

  Laikraksts Latvietis Nr. 376, 2015. g. 2. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Reinis Dancis sveic „Tāllavu“. FOTO Pēteris Strazds.