Laikraksts Latvietis

Adelaides „dvēselei“ lieli svētki

Svinības „Tālavai“

  Laikraksts Latvietis Nr. 376, 2015. g. 2. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Monika Ceplīte, Kristiana Rumpe, Zara Dance un Kira Skābe Bērnu pasaulē. Sejas krāsoja Vanesa Kalderovske. FOTO Reinis Dancis.