Laikraksts Latvietis

Adelaides „dvēselei“ lieli svētki

Svinības „Tālavai“

  Laikraksts Latvietis Nr. 376, 2015. g. 2. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Reinis Dancis ar bērnudārzniekiem. FOTO Reinis Dancis.