Laikraksts Latvietis

Adelaides „dvēselei“ lieli svētki

Svinības „Tālavai“

  Laikraksts Latvietis Nr. 376, 2015. g. 2. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Adelaides Latviešu biedrības jauktais koris „Dziesmu laiva“, diriģente Lilita Daenke. FOTO Pēteris Strazds.