Laikraksts Latvietis

Adelaides „dvēselei“ lieli svētki

Svinības „Tālavai“

  Laikraksts Latvietis Nr. 376, 2015. g. 2. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Apvienotais Daugavas Vanadžu ansamblis un Daugavas Vanagu Vīru koris „Daugava“. FOTO Pēteris Strazds.