Laikraksts Latvietis

PBLA Izglītības padome Norvēģijā

Pieredzes apmaiņas brauciens

  Laikraksts Latvietis Nr. 376, 2015. g. 2. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: PBLA Izglītības padome izpilddirektore Anta Spunde ar mazuli un Izglītības padomes pārstāve ASV – Dace Mažeika. FOTO Dace Mažeika.