Laikraksts Latvietis

Nozīmīgs kultūrvēstures izpētes avots

Minsteres Latviešu centra bibliotēkas krājuma speciālā kolekcija

  Laikraksts Latvietis Nr. 376, 2015. g. 2. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisas: Aija Ebdene, Mārīte Saviča, Laima Urdze, Nīls Ebdens, Inese Auziņa-Šmita, Kristaps Grasis.