Laikraksts Latvietis

Skaņas un smaidi

Marijatviles vidusskolas mūzikas koncerts; direktors Aldis Sils

  Laikraksts Latvietis Nr. 376, 2015. g. 2. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Divu jauniešu koncerta laika izteica lielu pateicību un sajūsmu par iespēju uzstāties latviešu sabiedrībai šogad Melburna. FOTO Elīna Rikarde.