Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Garīgais komentārs

Realitāte 4. dimensija. Laiks

Laikraksts Latvietis Nr. 598, 2020. g. 27. maijā
Raimonds Sokolovskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Laiks ir mūsu realitātes neatņemama sastāvdaļa. Tāpēc reliģijā un filozofijā eksistē uzskati par to. Tie balstās vai nu uz tradīciju, vai uz personīgām kontemplācijas pieredzēm, vai šodien – uz teorētisko fiziku, vai arī visu kopā.

Jāņa Atklāsmes Grāmatā mēs lasām, ka apustulis Jānis ir uz Patmu salas, kur viņam tiek parādītas Nākotnes vīzijas, kā arī pavērti Laika noslēpumi caur Eņģeļiem un Jēzu.

Eņģelis saka, ka laika vairs nebūs, jo, kā zinām, Laiks ir relatīvs. Laiks stāv uz vietas. Laiks ir Tagadne. Laiks ir mūžīgā Tagadne. Laiks ir kā filma, uz kuru skatoties, auditorija redz notikumus secīgi un kustībā. Savukārt, mehāniķis, kurš atrodas augšējā stāvā pie projektora, var pēc vēlēšanās apskatīt šai filmai arī atsevišķus kadrus. Laiks ir – biljoniem šo kadru sekundē. Bet faktiski tas stāv uz vietas – ir Tagadne. Tas Kungs redz Visu Filmu visā garumā, kamēr mēs, būdami kā kinozālē, redzam visu pēc kārtas. Un tas tā ir iekārtots, lai viss tiktu secīgi piedzīvots. Tas, ko mēs redzam kā Pagātne vai Nākotne – jau ir notikušas un vienlaikus tās notiek arī šobrīd– tās TUR tiešām eksistē. To pakāpeniski sāk atzīt mūsdienu zinātne, un par to ir runājuši neskaitāmi meditācijas praktiķi visos laikmetos. Pie tam eksistē uzskats, ka cilvēks uz Zemes pilnībā sāks apzināties Laika dabu pēc 10 000 gadiem. Tomēr – pētījumi notiek jau šodien.

Laiks – ir tas, ka katrā šai Laika kadrā realizējas sava veida vibrācija ar sev piemītošo frekvenci, un tās secīgi mainās jeb NOTIEK šobrīd. Un mēs šeit – 3D pasaulē ceļojam cauri šai Filmai, kur kadrs pēc kadra plūst ar ātrumu biljoniem kadru sekundē, un tādā veidā mums rodas Laika plūsmas efekts. Bet faktiski, viens atsevišķs kadrs – ir Realitāte. Šinī Telpā, šai 3D telpā, mēs to nesaskatām kā vienu atsevišķu kadru (lielākā daļa no mums), kas būtu Tagadnes viens brīdis. Patreizējā civilizācijas posmā lielākā daļa pagaidām teiks, ka pati Tagadne ir it kā viens netverams brīdis, kurā mēs esam uz viļņa, uz viļņa virsotnes, kur nākotne pāriet pagātnē. Tā tas izskatās. Tomēr Tagadne ir viens kadrs, kurš stāv uz vietas, bet mēs ejam tai cauri ar ātrumu – biljoniem kadru sekundē. Un atkal, katrs ilgstošā un dziļā lūgšanā un meditācijā – spēj to ieraudzīt. Savukārt, visa filma visā garumā un vienlaicīgi ir redzama Tam Kungam. Viņam ir atklāts uzreiz – jebkurš kadrs Pagātnē un Nākotnē. Tādēļ Atklāsmes Grāmatā ir rakstīts IR NOTICIS! Ir noticis, jo viss jau ir noticis no Tā Kunga viedokļa. Kamēr no mūsu viedokļa – viss šobrīd vēl tikai notiek. No mūsu viedokļa viss PAŠLAIK notiek. Un tādēļ mēs šeit Zemes virsū arī esam nākuši, lai piedzīvotu priekš sevis un priekš Tā Kunga VISU, kas notiek. Bet, no Tā Kunga viedokļa, viss jau ir noticis. Vai tas nozīmē, ka mums nav izvēles?... Ka mums nav brīvās gribas? Nē, to tas nenozīmē. Mums ir brīvā griba un mums ir izvēle, jo mūsu apziņa sniedzas tikai zināmā amplitūdā šīs filmas ietvaros. Bet no Tā Kunga apziņas un no Tā Kunga viedokļa – Viņam ir redzams VISS visā garumā, – mūsu beidzamās domas un izvēles. Kamēr mēs šīs savas domas un izvēles tikai īstenojam šeit virs Zemes – PAŠLAIK.

Kad Eņģelis saka – Laika vairs nebūs, tas nozīmē arī, ka – mēs arvien tuvāk pieiesim Apziņai kāda ir Tam Kungam. Un proti, mēs pieiesim tai Apziņai caur Kristu, kāda ir Tam Kungam, kurā mēs sāksim apzināties arvien dziļāk/plašāk – Laika dabu. Laiks ir daļa šīs Realitātes, un šī Realitāte ir veidota no Tā Kunga – Dieva spēkā – ar Mīlestības pavedieniem. Šī Realitāte ir noausta kā audums. Tā ir saausta kā audums, un tā turas kopā ar biljoniem fizikas, ķīmijas un citiem Universa likumiem, par kuriem mēs vēl tikai attālus nojaušam. Bet Viņas pamatā ir Mīlestības Doma no Tā Kunga. Tas Kungs jau VD caur pravieti ir teicis Es turu mīlestības domas par jums. Tādēļ Universs un visa šī FILMA, kurā mēs dzīvojam un kuru mēs saskatām kā Tagadni, Pagātni un Nākotni, un šī Telpa, kurā mēs darbojamies, ir draudzīga vieta. Šeit viss ir iekārtots uz, Zemes valodā runājot, Labestības principiem. Un no Tā Kunga viss ir iekārtots tā, ka mums vienmēr ir kur iet uz Priekšu. Vienmēr būs, kur iet Tālāk. Un Tas Kungs Pats – caur mūsu piedzīvojumu šajā Realitātē – gūst Sevis Atziņu. (Lai ir slavēts Tas Kungs! Alleluja). Tas Kungs grib Atzīt un Piedzīvot Sevi visos iespējamos variantos. Un mēs šeit virs Zemes ar savu dzīvi katrs dodam Tam Kungam Baudījumu, Zemes valodā runājot. Ar jebkuriem mūsu piedzīvojumiem un dzīvi un mūžu – tas ir upuris Tam Kungam – mēs dodam Tam Kungam Prieku. Tas Kungs Bauda Prieku par mūsu dzīvi, par mūsu mūžu šeit Zemes virsū, kas tad ar notiek šīs Filmas ietvaros, kur mums šķiet, ka viss Pašlaik notiek.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis

(Referencēm skat. Bībelē Atkl. 10:7, 21:6 u.c., kā arī Gregg Braden, Dr.Ronald Mallett, u.c.)Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com