Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV ASV 70. delegātu sapulce

Šoreiz attālināti

Laikraksts Latvietis Nr. 595, 2020. g. 5. maijā
Līga Nutere -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Jaunievēlētās DV ASV valdes sēde – videokonference. FOTO DV ASV.

DV ASV delegātu sapulci šogad bija paredzēts rīkot Vašingtonas apkārtnē no 17.-19. aprīlim. Parasti katru apaļā skaitļa delegātu sapulci rīko Vašingtonas apvienība. Daudz darba jau bija ielikts gatavojoties. Vašingtonas apvienība jau bija sagatavojusi krāšņu programmu, taču šogad lietas sāka strauji mainīties, un jau marta sākumā DV ASV valde nolēma, ka nebūtu droši rīkot sapulci klātienē COVID-19 izplatības dēļ. Daudzi mūsu delegāti ir riska grupā, tāpēc šogad labāk visiem ir palikt mājās. Tomēr sapulce bija nepieciešama, jo vienmēr ir daži neatliekami jautājumi. Šogad gan DV ASV valdei, gan priekšniekam, gan vanadžu priekšniecei beidzās pilnvaru termiņš, tātad obligāti bija nepieciešamas vēlēšanas, tāpat vajadzēja izskatīt vairākus citus jautājumus.

DV ASV valde apsvēra iespēju taisīt pilnu delegātu sapulci video formātā, bet skatoties uz delegātu skaitu, tas praktiski nebūtu iespējams. Tāpat arī plašas diskusijas nevarētu norisināties attālināti. Tā nu DV ASV priekšnieks salika kopā saīsinātu darba plānu, un valde nolēma visas sarunas un balsojumus veikt caur e-pastiem, noturot attālināto sapulci no 13.-19. aprīlim.

Delegātu atsaucība patīkami pārsteidza – gandrīz visi piedalījās elektroniskajā sapulcē. Tika pārstāvētas Čikāgas, Filadelfijas, Klīvlandes, Linkolnas, Milvoku, Ņujorkas, Ročesteras, Vašingtonas apvienības un DV ASV Zemes valde. Dažas delegātu atbildes bija īsākas, citas garākas, bet visiem, kas gribēja, izdevās nobalsot, un lēmumi tika pieņemti. Visi darbības pārskati, budžeta plāni un citi ziņojumi jau bija nosūtīti delegātiem pa pastu iepriekš, tā kā visiem bija pāris nedēļas laika ar tiem iepazīties un piedalīties sapulcē labi informētiem.

Jau iepriekš DV ASV valde bija nolēmusi samazināt valdes sastāvu no 10 uz 7 cilvēkiem – DV ASV priekšnieks, Vanadžu priekšniece un 5 valdes locekļi. DV ASV priekšnieka amatam bija tikai viens kandidāts – esošais priekšnieks Andris Kursietis, un viņš arī tika pārvēlēts šai amatā uz nākamajiem 2 gadiem. Tāpat DV ASV vanadžu priekšnieces amatam bija tikai viena kandidāte – Līga Nutere, kas arī tika pārvēlēta šai amatā uz nākamajiem 2 gadiem. DV ASV valdei kandidēja Gunārs Kancs, Nora Ceriņa, Ildze Rudzīte, Imants Kalniņš un Ivars Zuševics; visi tika ievēlēti valdē uz nākamajiem 2 gadiem. Arī revīzijas komisija tika pārvēlēta iepriekšējā sastāvā – Ilze Hāznere, Ēriks Reineks un Līga Zemesaraja. Toties statūtu komisija tika palielināta uz 4 cilvēkiem; jaunie komisijas locekļi nākamajiem 2 gadiem ir Egīls Apelis, Māra Bērziņa, Knuts Ozols un Mārtiņs Zvaners. Goda tiesai pieteicās tikai viena kandidāte Māra Kubuliņa, tāpēc delegāti atbalstīja ieteikumu atļaut DV ASV valdei atrast vēl papildus locekļus Goda tiesai. Andris Kursietis izteica sirsnīgu pateicību Zigurdam Rīderam, Astrai Iesalniecei un Dāgam Demandtam, kuri izbeidza savu darbību zemes valdē.

Šogad rudenī paredzētas arī pasaules DV organizācijas priekšnieka un Vanadžu priekšnieces vēlēšanas. DV ASV valde izvirzīja un delegāti atbalstīja sekojošus kandidātus – Aivaru Sinku no Anglijas – DV priekšnieka amatam un Ināru Sīko no Austrālijas – DV Vanadžu priekšnieces amatam. Abi kandidāti ir piekrituši kandidēt.

DV ASV kasieris Ivars Zuševics bija uzstādījis budžetu nākamajam gadam. Tā kā šogad plašas diskusijas par atbalstu nebija iespējamas, tad budžets pārsvarā līdzinājās iepriekšējam gadam un tika pieņemts bez labojumiem.

DV ASV vanadžu priekšniece Līga Nutere uzstādīja trīs vanadžu projektu pieteikumus, ko delegāti atbalstīja. Pēc DV vanadžu priekšnieces Klāras Mētras aicinājuma, DV ASV vanadzes turpinās atbalstīt pagājušogad aizsākto Marijas Ķeņģes stipendijas projektu, kur DV zemes kopā sponsorē stipendiju kādai mājturības studentei sadarbībā ar Vītola fondu. Katra zeme (ASV, Kanāda, Latvija, Anglija un Austrālija) atbalsta šo stipendiju ar 400 EUR par kopējo summu 2000 EUR apjomā. Tāpat vanadzes turpinās atbalstīt ilggadīgo akciju Ceļš skolēniem uz Okupācijas muzeju $500 apmērā. Šis atbalsts palīdz skolēniem no lauku skolām Latvijā ar ceļa naudu, lai atbrauktu uz Rīgu apmeklēt Latvijas Okupācijas muzeja izglītojošās programmas.

Viens no DV ASV vanadžu lielākajiem projektiem turpina būt DV kalendāra izdošana. Vanadzes katru gadu izvēlas kādu noteiktu tēmu un DV biedri iesūta fotogrāfijas, kas atbilst šai tēmai. Arī šogad tika apspriestas vairākas tēmas, bet delegātu vairākums izvēlējās Jauns un traks. Šī ideja radās, jo nākamā gada kalendārs būs šī gadsimta 21. gadam, un ASV 21 gada vecums tiek uzskatīts par īsto pilngadību, kad beidzot ir atļauts darīt gandrīz visu, ieskaitot trakas lietas, ko jaunībā gribas darīt. Tā nu šogad gaidīsim bildes no DV biedriem ar skatiem par trakām un sportiskām aktivitātēm, kas ir darītas gadu gaitā. Aicinām arī DV biedrus visā pasaulē dalīties ar savām fotogrāfijām – jo vairāk, jo interesantāk.

Mēs ļoti ceram, ka nākošgad varēsim atkal satikties klātienē un izrunāt daudz vairāk jautājumus. Šogad izpalika nākotnes virzienu diskusija, stipendiju maiņas (2020. gada vasaras programmu stipendijas paliek kā iepriekšējā gadā), un daudzi citi jautājumi. Kā vienmēr, aicinām apmeklēt DV ASV mājas lapu daugavasvanagi.org, kur tiek publicēta jaunākā informācija.

Jaunā DV ASV valde satikās konstruēšanās sēdē dažas dienas pēc delegātu sapulces video konferencē. Sēde bija paredzēta 30 minūtes, bet ieilga pusotru stundu, jo visiem bija par ko runāt. Valde arī nolēma, ka video sēdes ir labs risinājums, kas ļaus valdei tikties biežāk un risināt akūtos jautājumus attālināti.

Paldies visiem, kas piedalījās sapulcē un turpina atbalstīt mūsu organizāciju.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Līga Nutere,
DV ASV Vanadžu priekšnieceAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com