Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


AZVV pavadītā vasara

Vasaras Vidusskolai vēl ir svarīga lom

Laikraksts Latvietis Nr. 585, 2020. g. 3. martā
Iveta Laine -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
VV2015

AZVV skolēni pie karoga Dzintaros. FOTO Lūkas Elberts.

„Pērkonīša“ maratons pusceļā – pirmā stunda. FOTO Lūkas Elberts.

Visa AZVV saime izlaidumā. FOTO Lūkas Elberts.

Vēl viens Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas (AZVV) mācību gads ir veiksmīgi aizritējis. Kopā šogad AZVV apmeklēja 55 skolēni, 12 audzinātāji un 22 palīgi, skolotāji un citi darbinieki.

Jauki, ka skolēni bija ne tikai no Austrālijas pilsētām, bet arī no Latvijas. No Latvijas bija arī 6 skolotāji un diriģents Gints Ceplenieks, kā arī viesi, folkloras grupa Skaņumāja. Piedalījās arī arhibīskapē Lauma Zuševica, un par to esam ļoti pateicīgi. Tas viss dod mums tiešu saiti ar Latviju un pasauli. Mūsu skolēni tā gūst zināšanas gan no mūsu pašu Austrālijas skolotājiem, gan arī no Latvijas skolotājiem.

Notika parastās skolas nodarbības, latviešu valodas mācību stundas, kuras nu jau dažus gadus tiek pasniegtas ne pēc skolēnu vecuma, bet pēc latviešu valodas zināšanu līmeņa. Skolotājas ļoti piestrādāja, lai visi skolēni tiktu stundās iesaistīti un mācību viela būtu piemērota. Šīs stundas pasniedza profesionālās skolotājas no Latvijas, un to stingri varēja manīt.

Tika pasniegta vēsture, ģeogrāfija un šogad, pateicoties arhibīskapei Laumai Zuševicai un mācītājam Edgaram Baikovam, pilnu laiku – ticības mācība.

4. klasi šogad mācīja Zinta Ozoliņa. Profesionāla, zinoša un AZVV pieredzējusi skolotāja, kura spēja tieši 4. klasei sniegt vispusīgas un tik ļoti vajadzīgas zināšanas un sapratni. 4. klasei parasti ir ļoti intensīvs mācību periods. Ir ne tikai jāmācās, bet arī jārīko balle visai skolai un jārīko īpašas vakariņas kopā ar audzinātājiem un skolotājiem. Tas prasa darbu pie organizatorisku spēju attīstības. Jaunieši ļoti veiksmīgi šogad sadalīja darbus pēc spējām, un bija jauki redzēt, ka visi kopā labi sastrādājās.

Interesants bija 5. klases darbs pie vēstures mācības projekta. To vadīja skolotājs Edgars Bērziņš. Galvenais projekta mērķis bija vispusīgi apskatīt Latvijas vēsturi cauri gadu simtiem, saistītu ar upes Daugavas svarīgo lomu Latvijas attīstībā. Skolēnu pasniegtie projekti bija pārdomāti un vispusīgi.

Daugavas tēma tika iesaistīta arī ģeogrāfijas mācībā, kurā skolēniem bija dota iespēja apskatīt Daugavas veidošanos, iežus, augu un dzīvnieku pasauli.

AZVV laikā jauniešiem bija iespēja piedalīties interešu grupās, kuras šogad bija gleznošana, prievīšu aušana, basketbols, mūzikas grupa un pārsteiguma interešu grupa, kura katru satikšanās reizi darīja kaut ko citu. Vienu reizi pat cepa pankūkas un kliņģeri.

Jauki bija redzēt, ka visas grupas strādāja ļoti cītīgi. Prievīšu aušanas un gleznošanas grupu darbus varēja apskatīt AZVV izlaiduma dienā. Mūzikas interešu grupa izlaidumam bija sagatavojusi vienreizēju, muzikālu programmu, pateicoties vadītājai Aijai Dragūnai.

Ļoti svarīgs bija koris. Tam bija divi galvenie mērķi – sagatavot dažas dziesmas ar tiem jauniešiem, kuri vēlas piedalīties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, un veidot skanīgu AZVV izlaiduma koncertu. Tas izdevās ļoti skanīgs un aizkustinošs.

AZVV nevarētu pastāvēt bez peldēšanas. Šis ir laiks, kad visi var atbrīvoties, atveldzēties no karstuma, pabūt kopā un pat pasportot. Daži drosmīgie devas uz jūrmalu pat lietainās dienās, to gan nebija pārāk daudz.

Mēs daudz strādājām pie jauniešu vispārējās latviešu valodas un kultūras izpratnes, strādājām pie savstarpējām attiecībām, pie emociju un impulsu izpratnes. Pievērsām lielu uzmanību audzinātāja lomai AZVV. Galvenais tomēr strādājām pie latviešu valodas lietošanas.

Ne viss vienmēr gāja gludi, bet kopīgiem spēkiem vienmēr atradām pareizus risinājumus visam, lai varētu saprasties, viens otru cienīt un atbalstīt.

Gribu izteikt lielu pateicību visiem skolotājiem un administrācijas darbiniekiem, īpaši pateikties Ivetai Leitasei par desmit darba gadiem AZVV. Šis gads Ivetai bija pēdējais mūsu vidusskolā. Vārdos jau vienmēr ir grūti izteikt un izskaidrot to, ko cilvēks ieliek brīvprātīgā darbā, veltītā kādai organizācijai. Liels paldies!

Liels paldies arī visiem vecākiem par sadarbību un atbalstu. Kopēja sadarbība un sapratne ir nepieciešama AZVV veiksmīgai pastāvēšanai un darbībai.

Nākamajā gadā turpināsim strādāt pie jau izstrādātajiem kārtības, savstarpējās sadarbības, personīgās atbildības un kopības veidošanas mērķiem un noteikumiem. Jau ieliktie pamati darbojās ļoti labi, un uz tiem varam tikai veidot vēl veiksmīgāku darbu nākamajā AZVV. Zinām arī to, ka saņemsim atbalstu no LR Izglītības ministrijas, tātad varam būt droši, ka latviešu valodas, kā arī citu priekšmetu mācīšana būs profesionāla un līdz ar to vispusīga. Tas dod iespēju mūsu pašu skolotājiem un palīgiem pievērst uzmanību tieši tiem mācību priekšmetiem un tam, lai mūsu jaunieši izprot AZVV nozīmi, tradīcijas un vērtības.

AZVV darbošanās un pastāvēšana nevarētu notikt bez mūsu, Austrālijas latviešu organizāciju, atbalsta, un pēdējos gados arī bez Latvijas Republikas izglītības ministrijas, kas atbalsta skolotāju un mākslinieku piesaistīšanu no Latvijas, kā arī, protams, pateicoties vidusskolas vietējiem darbiniekiem un palīgiem, esam spējuši turpināt veiksmīgu darbu.

Par visu to esam ļoti pateicīgi.

Mēs ļoti daudz domājam un runājam par to, kāda būs latviešu sabiedrība pēc dažiem gadiem, kad pilnībā būs nostiprinājusies ceturtā latviešu paaudze pēc Otrā pasaules karā bēgļu gaitu rezultātā dibinātās latviešu sabiedrības Austrālijā. Kādi būs mērķi un uzdevumi, un ir jāatzīst, ka tas nav tik viegli paredzams, jo visa pasaule ir daudz mainījusies gadu gaitā. Bet ir viena svarīga lieta, kas tomēr ir izturējusi gadu pārbaudījumu, un tā ir cilvēka, indivīda piederības sajūta un apziņa.

Lai cik mēs censtos pielāgoties tam, ka cilvēki ceļo, pārvācās viegli uz dzīvi no vienas valsts uz otru, sazinās ar interneta palīdzību ar visu pasauli, mums tomēr ir alkas pēc domubiedriem, un īpaši cilvēkiem ar vienotu kultūru un izcelsmi. Latviešiem ir tik vienreizēji bagāta kultūra, valoda, dzīves izpratne, ka tā saista un aizrauj un cittautietim ir grūti tajā iedziļināties, bet latvietim tā ir ielikta sirdī, šūpulī.

Ar šo domu tad arī varam skatīties uz Annas Ziedares Vasaras vidusskolu. Lai cik mūsu dzīve nemainītos un neattīstītos, mūsu jaunie latvieši tomēr vēlas būt kopā, būt vidē, kurā tiek runāta latviešu valoda, tiek dziedātas latviešu dziesmas, tiek izkopta latviešu kultūra. Tātad AZVV vēl ir svarīga loma latviešu sabiedrības pastāvēšanā un turpmākajā veidošanā. Tās darbs turpinās, un nākamā AZVV notiks no 2021. gada 2. līdz 16.janvārim. 2. janvārī ieradīsies visi skolotāji un audzinātāji un 3. janvārī – skolēni.

Iveta Laine
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com