Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Novecošana uz vietas“

Termins, ar kuru der iepazīties cilvēkiem pensijas gados

Laikraksts Latvietis Nr. 376, 2015. g. 2. sept.
Jēkabs Ziedars -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Pirms laba laika presē, lasot aprakstu par Adelaides Baltiešu aprūpes namu, uzkrita vārdu kombinācija novecošana uz vietas (ageing in place). Datorā, atverot vietni ar tādu nosaukumu, tur parādījās pilnīgi jauna, plaša pasaule, par kuras eksistenci rakstītājam un, domājams, lielai sabiedrības daļai nebija ne mazākās nojautas.

Visam sākums ir 1997. gada likums par veco ļaužu aprūpi (Commonwealth Aged Care Act 1997), kam pamatā ir valdības lēmums atbalstīt vecu cilvēku vēlēšanos turpināt dzīvot apstākļos, pie kuriem tie ir pieraduši. Kopš tā laika ir attīstījusies milzīga industrija, kas nodarbojas ar valdības subsidētu pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem, kuri vēlas savu mūžu nodzīvot paši savās mājās. Melburnas austrumu daļā, kur atrodas Latviešu ciems, darbojas 45 tādas firmas, kas ir spējīgas sagādāt mūža aprūpi viņu klientiem viņu pašu mājās. Katrai firmai ir piešķirts zināms vietu skaits. Visā Austrālijā tādās firmās ir 66 000 vietu, un valdība ir paredzējusi šādu vietu skaitu palielināt uz 100 000 divu gadu laikā.

Šīs jaunās sistēmas noteikumi ir aprakstīti 2014. gada jūlijā valdības izdotajā dokumentā – Mājās aprūpes pakešu programmas vadlīnijas (Australian Government, Department of Social Services, Home Care Packages Programme Guidelines, July 2014). Sekojošais, tā dokumenta konspektīvais apraksts, iepazīstinās lasītājus ar mājās aprūpes pakešu programmas būtību.

Tiem, kuri vēlēsies programmai pievienoties, būs jāiziet veco aprūpes vērtēšanas dienesta (Aged Care Assessment Service (ACAS)) izvērtēšanas procesam. ACAS – Viktorijā; citās pavalstīs ACAT ir Federālās valdības uzturētas privātas firmas. ACAS personāls ieradīsies pie viņiem mājās, lai novērtētu, kā viņi tiek galā ar dienišķo dzīvi. Piekrišanu iekļūšanai aprūpes namos, vai saņemt novecošanai savā mājā paketi, var saņemt tikai tie, kuri paši netiek galā ar savu ikdienišķo dzīvi. Izvērtēšanas noslēgumā katrs saņems vēstuli, kurā būs paskaidrots, vai viņš ir vai nav apstiprināts saņemt Austrālijas valdības subsidētos vecuma pakalpojumus un pakalpojumu apjomu. Ar šo vēstuli viņš varēs griezties pie kādas no viņa dzīvošanas apgabalā darbojošām firmām, kas ir spējīgas sagādāt mūža aprūpi viņu klientam viņa paša mājās, vai pie kāda aprūpes nama vadības ar lūgumu pēc vietas tajā aprūpes namā.

Jaunajiem iemītniekiem ir nepieciešams arī izpildīt un Centrelinkam iesniegt Residential aged care combined assets and income assessment anketu, kas dabūjama no ACAS personāla, kas ieradīsies tos intervēt. Pensionāriem anketēs būs jāatbild tikai daļa jautājumu, jo Centrelinkam jau ir lielākā daļa vajadzīgās informācijas.

Nākošais solis būs izvēlēties kādu no vietējām mājās aprūpes piegādātāju firmām un ar to vienoties par aprūpes paketes plānu/saturu.

Izvērtēšanas procesa likumdošana nosaka, ka, lai kāds kvalificētos mājas aprūpes paketei, tam jābūt vajadzībām, ko var sniegt tikai koordinētu aprūpes pakalpojumu pakete, un viņš ir spējīgs turpināt dzīvot savā mājā ar tās paketes atbalstu. Sarežģīts teikums, bet rakstītājam šķiet, ka tas nozīmē, ka paketi ir jāpieprasa, kamēr pieprasītājs vēl ir pie pilna prāta. To apstiprina citur teiktais, ka tiek sagaidīts, ka pakete palīdzēs uzlabot pieprasītāja dzīvošanas spējas. Vēl citur ir teikts, ka pakete bieži kļūst nepieciešama pēc straujas maiņas personas veselības stāvoklī. Tā kā izvērtēšanas process prasa laiku, piemērota mājas aprūpes piegādātāja izvēle prasīs vēl ilgāku laiku, un visilgāko laiku prasīs personīgais nolīgums par pakalpojumu paketi ar izvēlēto mājās aprūpes piegādātāju. Tad rakstītāja ieteikums ir katram ķerties pie sagatavošanās darba tūlīt pēc šī raksta izlasīšanas.

Pirmais jautājums katram ir: cik tad tāda aprūpe maksās? Vai varēsim tādu aprūpi atļauties?

Jūsu mājas aprūpes piegādātājs var prasīt pamata maksu līdz 17,5% no pamata vecuma pensijas lieluma, kas šī raksta rakstīšanas laikā, ir $135,80 katras divas nedēļas no personas. Viņam ir arī jāprasa ienākumu pārbaudīta piemaksa, ja jūsu ienākumi pārsniedz zināmu robežu. Tas ir viss, neatkarīgi no paketes apjoma!! Tāpēc, ka jūs paliekat dzīvot savā mājā, jūsu mājas vērtība un jūsu mantības vērība netiek ņemta vērā. Ja jūs esat pāris, tad katram tiek pieskaitīta puse no kopējiem ienākumiem, neatkarīgi no ienākumu piederības. Šo piemaksu var prasīt tikai, ja ienākumi (ne mantība) pārsniedz $25 118,60 gadā indivīdam vai $38 984,40 gadā kopā dzīvojošam pārim.

Salīdzinot maksas, ko valdība ir noteikusi iekļūšanai aprūpes namos, kas sastāv no: ap $250 000 bonds, pamata maksa 85% no pamata pensijas lieluma un mantības pārbaudīta piemaksa, novecošanai pašu mājās. Ir nepārprotami skaidrs, ka valdība vēlas, lai mēs paliktu novecot pašu mājās. Neturēsimies pretī!

Tātad tiem, kuri būs saņēmuši no veco aprūpes vērtēšanas dienesta pozitīvas atsauksmes, būs jāķeras pie mājās aprūpes piegādātāja (home care provider) izvēles. Aprūpes saņēmējs ir patērētājs (consumer). Ja iepriekš ir teikts, ka Melburnas austrumu daļā ir 45 tādas firmas, tad DPS izdotajā 2014. gadagrāmatā (DPS guide to aged care) Knoksas apgabalā, kurā atrodas Latviešu ciems, ir minētas 33 firmas, kas darbojas šajā apgabalā. Atskaitot 13 specifisku nacionalitāšu, reliģiju un biedrību firmas, vēl paliek 20 firmas, no kurām izvēlēties. No šīm visinteresantākā liekas būtu Benetas Community Care Eastern (tālr. 1300 236 382), jo tā ir labdarības iestāde, ne peļņas uzņēmums. Tās pamats ir anglikāņu ticība, kam ir sadarbības līgums ar luterāņu ticību. Firma apkalpo arī klientus, kuru mātes valoda nav angļu valoda. Tiem, kas var atļauties maksāt par ekskluzīvāku apkalpi, t. i., tiem, kuri nav pensionāri, varētu interesēt Arcare Home Care Packages Eastern (tālr. 9559 9121), kuri atrodas vistuvāk Latviešu ciemam; viņi dod priekšroku ciemu mājiņās dzīvojošiem.

Mājās aprūpes pakešu programmas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem palikt dzīvot savā mājā un dot patērētājiem iespēju izvēlēties, kādā veidā aprūpe viņiem tiek piegādāta. Pakešu pakalpojumos ietilpst:

Personiskā aprūpe – piem., palīdzību ar mazgāšanos, ģērbšanos, mobilitāti, ēdiena pagatavošana un ēšana;

Atbalsta pakalpojumi – piem., veļas mazgāšana un gludināšana, mājas aptīrīšana, dārza apkopšana, mājas uzturēšana, mājas pārbūve aprūpes vajadzībām, piem., rokturiem dušas telpās, iepirkšanās transports, ārsta vizītes vai piedalīšanās sarīkojumos;

Klīniskā palīdzība – piem., medmāsas, citādi medicīniski pakalpojumi, fizioterapija (vingrošana, kustība, spēks, balanss) un podiatrija (kāju apkopšana).

Pastāv četri mājās aprūpes līmeņi: 1. Pakete patērētājiem ar bāziskām prasībām; 2. Pakete patērētājiem ar zemām prasībām; 3. Pakete patērētājiem ar vidējām prasībām un 4. Pakete patērētājiem ar augstām prasībām. Katrai no tām ir savs valdības subsīdiju līmenis.

Jūsu izvēlētais pakalpojumu piegādātājs strādās kopā ar jums, lai izveidotu aprūpes vai pakalpojumu plānu, kas atbilst jūsu vajadzībām. Tas plāns tiks ietilpināts līgumā starp jums un jūsu pakalpojumu piegādātāju par aprūpi, ko jūs saņemsiet. Šajā plānā var ietilpt: tieši kādus pakalpojumus jūs saņemsiet; kas piegādās kurus pakalpojumus; par cik pakalpojumu piegādātājs būs iesaistīts jūsu pakalpojumu pārraudzībā un koordinēšanā; kad jūsu pakalpojumi tiks piegādāti (piemēram, kurā nedēļas dienā); cik daudz jūs maksāsiet. Paketē nav paredzēta pārtikas produktu iegāde un citas acīmredzamas lietas, kā piem., azartspēles. Likums nosaka, ka visām paketēm jābūt noteiktām līgumos, pirms paketes var sākt darboties. Sākot ar 2015. gada 1. jūliju, visas paketes tiks piegādātas Patērētāju vadītu aprūpes (Consumer Directed Care: CDC) stilā. Tas nozīmē, ka patērētājs varēs piedalīties paketes izdevumu kontrolē, jo piegādātājs katru mēnesi piesūtīs patērētājam norēķinu par saņemto valdības subsīdiju, izdoto naudu un pārpalikumu vai iztrūkumu. Pārpalikums sakrāsies nākotnes izdevumiem.

Iepriekš minētajā DPS gadagrāmatā ir pieminēti pāris svarīgu jautājumu, kurus ir svarīgi zināt un nokārtot cilvēkiem gados. Tā pāriešana no mājas uz ciemu ir saistīta ar finanšu stāvokļa maiņām, kas, cita starpā, var iespaidot pensijas lielumu. Ieteikta konsultācija ar zinošiem cilvēkiem. Tad ir vesela rinda lietu, ko būtu jāatjauno, jānokārto un jāiemācās, kā piemēram, testamenti, pilnvarotie, bēres un to sekas, utt. Šīs lietas ir aprakstītas par brīvu lejuplādējamā dzīves vadītājā: www.statetrustees.com.au/lifeguide.

Tāds nu ir novecošanai paša mājās sistēmas apraksts. Kā teikts, tā patērētājam maksā $ 135,80 (maksimums) katras divas nedēļas. Ja patērētājs būs kvalificējies bāziskajam aprūpes līmenim, viņa piegādātājs katras divas nedēļas saņems $ 300,02 valsts subsīdijas, no kuriem apmēram puse segs viņa administrācijas izdevumus, un otra puse būs ar ko algot darbiniekus patērētāja aprūpei. Ja patērētājs būs kvalificējies augstākam aprūpes līmenim, subsīdijas būs attiecīgi lielākas, bet maksa tā pati. Rakstītāja domas ir, ka nav iemesla, kādēļ pensionāriem neiesaistīties šajā sistēmā, sevišķi, ja viņiem ir pat mazākas veselības problēmas.

Lai gūtu praktisku pieredzi, rakstītājs piezvanīja uz doto numuru un teica, ka vēlas tikt novērtēts paketei dzīvošanai savās mājās (I wish to be assessed for home care package), un pēc pāris nedēļām pie viņa mājās ieradās vērtēšanas speciāliste. Pēc pāris stundu garas intervijas par prasītāja garīgo un fizisko veselības stāvokli un mājas piemērotības novērtēšanas paketes vajadzībām viņa teica, ka viņa rekomendēšot, lai prasītājam mājās dzīvošanas pakete tiek piešķirta.

Pēc pāris nedēļām rakstītāja telefona atbilžu ierakstu mašīnā pienāca ziņa, ka Aņja vēlas ar viņu runāt par mājās dzīvošanas paketi. Tās pašas dienas pastā bija vēstule no ACAS, ka viņam ir piešķirta pirmā un otrā līmeņa mājās dzīvošanas pakete, kas, cita starpā, dod viņam tiesības lietot pagaidu atpūtas (respite) telpas aprūpes namos. Šī ziņa izskaidroja Aņjas zvanu. Acīmredzot, ziņa par pakešu piešķiršanu parādās interneta vietnē, kurā mājās dzīvošanas pakalpojumu piegādātāji, kuriem ir brīvas vietas un kuriem patīk paketes saņēmēja detaļas, var to atķeksēt un sazināties ar viņu.

Uz pārrunām ieradās Aņja un viņas priekšniece Vikija. Viņas pārstāvot nelielu vācu/austriešu labdarības biedrību ar centru netālu no rakstītāja mājām. Kad viņš izskaidroja viņām savas vajadzības, tika panākta vienošanās par veidu, kā tās vajadzības tiks apmierinātas un cik tas maksās. Tā kā rakstītājam šarmantās vācu dāmas ļoti patika, tad tika parakstīta piekrišana sadarbības līguma izgatavošanai. Tas tagad ir sagatavots, parakstīts, un pirmie līgumā paredzētie pakalpojumi ir jau saņemti. Tie ir lieliskas, profesionālas kvalitātes darbi. Starplaikā rakstītājs ir saņēmis vairākus pozitīvus komentārus par šo biedrību un tās biedriem. Liekas būt labs sākums jaunam dzīves posmam!

Rakstītāja mājās dzīvošanas pakete satur arī fizioterapeita pakalpojumus. Tos sniedz vietējās pašvaldības veselības daļa. Izrādījās, ka tur ir astoņas nedēļas gara rinda un par katru vizīti jāmaksā $9. Tas laiks ir pagājis, fizioterapeite ir ieradusies, pirmie deviņi dolāri ir samaksāti un instrukcijas kāju un roku vingrinājumiem divas reizes dienā televīzijas raidījumu reklāmu laikā ir saņemti un tiek pildīti, gandrīz... Fizioterapeite pēc pāris nedēļām ieradīsies pārbaudīt progresu. Katrā ziņā, vēl viena interesanta detaļa jaunajam dzīves posmam!

Raksta sākumā tika aptuveni uzskaitīti darbi, ko patērētājs var prasīt no piegādātāja. Varbūt der pieminēt, ka speciālos gadījumos, kā demence, redzes zudums utt. ir paredzētas speciālas valsts piemaksas. Ir paredzēta arī tāda lieta, kā elektriskā braucamrīka īrēšana. Tāds verķis apbrīnojami paplašina traucētas kustības cilvēka dzīvotspējas, jo ar tiem var aizbraukt iepirkties, pokīšus spēlēt vai vienkārši pavizināties, ieelpojot svaigu gaisu. Un to visu var dabūt par apmēram 10% no paketē piešķirtās naudas. Voilā! Tika arī minēts, ka pārtikas iegāde paketēs nav paredzēta. Tas jautājums rakstītājam ir atrisināms, ar datoru internetā iepērkoties vienā no lielajiem pārtikas superveikaliem, kuri preces piegādā mājās. Piegādes maksa lielākiem iepirkumiem ir ļoti mērena un zināmās dienās pat pilnīgi par brīvu. Iepirkumu listes sastādīšana ir kaut kas līdzīgs pokīšu spēlei!

Piegādātāju darbinieki ir policijas pārbaudītas personas, un tās ir apdrošinātas pret negadījumiem patērētāju mājās. Viņiem nav atļauts strādāt vidē, kur ir suņi. Tā viena patērētāja bija spiesta ar savu mīluli sēdēt vienā istabā visu to laiku, kamēr piegādātāja darbiniece apkopa pārējās istabas. Ir jau citādi atrisinājumu veidi, bet tas ir jāņem vērā, ka suņi un pakešu darbinieki kopā nesader.

Šis raksts ir galvenokārt domāts kā pamudinājums ciema mājiņu iedzīvotājiem nekavēties ar piezvanīšanu uz tālruņa numuru 03 8804 8652 un pateikt vārdus: I wish to be assessed for home care package. Pazaudēt ar to neko nevar. Var tikai iegūt vieglākas vecumdienas, kamīna priekšā pīpēt jūrasputu pīpi un skatīties kā laumiņas jūs aptek.

Uz to jums labas sekmes novēl,

Jēkabs Ziedars
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com