Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV Adelaides nodaļas pilnsapulce

Ziņojumu virkne par pēdējā gadā paveikto

Laikraksts Latvietis Nr. 374, 2015. g. 19. aug.
Gunta R. -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

No kreisās: Juris Dancis, Regīna Berķe Aija Balode, Gunta Rudzīte, Imants Kronītis, Edgars Ceplītis, Andris Jaudzems, Juris Jaudzems. FOTO Agris Ezeriņš.

Klātesošie biedri. FOTO Agris Ezeriņš.

Kasieris Juris Dancis un biedrzine Aija Balode uzmanīgi uzklausa Vanadžu priekšnieces Regīnas Berķe ziņojumu. FOTO Agris Ezeriņš.

Artūrs Berķis proponē atlaist vecos biedrus no biedru maksas. FOTO Agris Ezeriņš.

Ar saucienu Daugavas Vanagi, sasauksimies! un biedru atbildi Jā, sasauksimies! sestdien, 15. augustā sākās DV Adelaides nodaļas pilnsapulce DV namā. Pēc kopīgi nodziedātas valsts himnas prāvests Dr. Jānis Priedkalns izlūdzās Dieva palīgu saticīgām un lietderīgām apspriedēm. Klusuma brīdī pieminējām ne tikai beidzamā gadā nodaļai zudušos biedrus (Jāni Voveri, Robertu Jaudzemu, Viktoru Medni, Jāni Spirēnu, Georgu Petrovu, Ausmu Stamenkovicu, Ainu Liepiņu un Vilmu Kalderovski), bet arī visus tos Austrālijas brīvības cīnītājus, kas gāja bojā japāņu varmācības dēļ Otrajā pasaules karā, jo sapulce notika tieši Japānas kapitulācijas 70. gadadienā.

Par sapulces vadītāju vienbalsīgi iecēla Imantu Kronīti, par protokolētājām Ilgu Vēveri un Dainu Ezeriņu un par balsu skaitītājiem Birutu Brūns un Jāni Cauni. Pagājušā gada pilnsapulces protokolu pieņēma bez lasīšanas, jo katram tas bija iedots rokā jau pie durvīm, lai iepazīstas ar saturu.

Savā ziņojumā nodaļas priekšniece Gunta Rudzīte, starp citu, pateicās valdei par labu sadarbību un atbalstu viņas ugunskristību gadā, vadot nodaļu. Gads bijis darba un piedzīvojumu piesātināts. Vanagu galvenais uzdevums palīdzēt bijušiem leģionāriem, daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm ir godam veikts. Arī citām organizācijām un indivīdiem ir palīdzēts ar dažādām naudas summām gan šeit, gan Latvijā. Piemēram, ir atbalstīta Pētera Grestes atbrīvošana, Zemessargs Raimonds Igovens Latvijā, kurš sirgst ar izkaisīto sklerozi (multiplo sklerozi), Latvijas Okupācijas muzejs un Tālavas jumta fonds (jo Vanagiem pieder 16% Tālavas paju). Jaunatnei arī ziedots caur skolu, Annas Ziedares Vasaras Vidusskolu, Jaunatnes Dienām un 3x3 kustībai. Kopā ar dažiem sīkākiem ziedojumiem Adelaides nodaļa šinī gadā noziedojusi $63 000.

Priekšniece pateicās Andrim Jaudzemam par viņa lielo darbu, vadot būvdarbus vecās Glengowrie īres mājas nojaukšanā un divu jaunu māju celšanā. Arī nama virtuves pārbūve un aizmugures dārza atjaunošana ir Andra nopelns.

Sarīkojumi notikuši kā parasts: Kalpaka/Kurzemes Cietokšņa un Lāčplēšu piemiņas sarīkojumi; jauninājums – vienreizējais ANZAC dienas simtgades atceres sarīkojums, no kura tīrais atlikums $800 apmērā tika ziedots Adelaides Latviešu skolai. Nodaļā mirušos atsvēra 14 jauni biedri – Vanagi un Vanadzes.

Valdes locekļi ziņoja par savu darbību: sekretāre Daina Ezeriņa pauda, ka Ziedojumu vākšanas akcija šogad ienesa $8 360; kasieris ar saviem pārskatiem pierādīja, ka nodaļas kases stāvoklis ir stabils, pat varētu teikt, veselīgs, ar visu to, ka bijuši lieli izdevumi sakarā ar jauno māju būvēm; arī revīzijas komisijas ziņojums liecināja, ka ieraksti kases grāmatās saskan ar attaisnojošiem dokumentiem, tātad viss kārtībā; liels paldies kasierim Jurim Dancim par milzīgo darbu. Biedrzine Aija Balode ar palīdzi Ilgu Vēveri ievākusi jaunu informāciju par biedriem (e-pasta adreses, mobilo telefonu numurus, mainītas adreses, utt.) un visu informāciju sagatavojušas digitālā formātā.

Edgars Ceplītis, tikko pirms pāris dienām no Latvijas atgriezies un ar miega badu cīnīdamies, pastāstīja par saviem četriem atbildības laukiem – Aprūpi, Salisberijas (Salisbury) īres māju, vīru kori un mācītāja Vernera Voitkusa piemiņas plāksnes nogādāšanu uz Lesteni un piestiprināšanu Lestenes baznīcā pie sienas. Kad viņam dzīve būs atkal nostabilizējusies uz Austrālijas zemes, gaidīsim Edgara bildes no šī nozīmīgā notikuma.

Sabiedriskā kluba saimnieks un pārvaldnieks Juris Jaudzems iepriecināja klātesošos ar labiem gada ienākumiem bārā (paldies dāsniem iebaudītājiem!), un nama pārvaldnieks Andris Jaudzems pastāstīja par nama uzturēšanas darbiem un izdevumiem. Šogad pārbūvēta Vanadžu virtuve un ielikta komerciāla tipa trauku mazgājamā mašīna, kas vienu trauku kravu nomazgā 90 sekundēs, atvieglojot Vanadzēm milzu darbu. Taupot arī ūdeni. Bibliotekāre Rasma Lāce pastāstīja par vērtīgām, jaunām grāmatām bibliotēkā; žēl tikai, ka tik maz lasītāju.

Pilnsapulce apstiprināja valdes lēmumu no gada maksas atbrīvot tos biedrus, kas sasnieguši 80 gadu vecumu un sastāv organizācijā vismaz 20 gadus. Arnolda Salnāja un viņa dzīves biedres pelnus, kuriem notecējušas apbedīšanas tiesības Centennial kapos, pilnsapulce apstiprināja izkaisīt nama aizmugures puķu dobē un piemiņas plāksni novietot pie biroja sienas, kā valde lēmusi. Tuvākās nedēļās to izdarīs ar svinīgu ceremoniju.

Rūdis Dancis jautāja, kāpēc nav Vanagiem Jaunatnes nodaļa? Atbilde – jaunieši paši aizgāja uz Tālavu, un atpakaļ dabūt ir grūti, lai gan ir aicināti. Tika ieteikts ņemt priekšzīmi no Melburnas nodaļas, kur jaunieši ir ļoti veiksmīgi integrēti nodaļas darbībā.

Sapulci slēdza ar priekšnieces atgādinājumu, ka visiem jāparaksta Latvijas Okupācijas muzeja parakstu lapa; viņa izteica pateicību sapulces vadītājam, valdes locekļiem, un visiem klātesošiem par uzmanību un līdzdalību. Oficiālā daļa beidzās ar kopīgi nodziedāto Še kopā mēs, biedri pirmo pantu, tad priekšniece aicināja visus vēl brītiņu uzkavēties bārā.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com