Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV Melburnā svin jubileju

Atskats vēsturē un priekšnesumi

Laikraksts Latvietis Nr. 372, 2015. g. 7. aug.
Aivars Saulītis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

No kreisās: Jānis Kārkliņš, Daina Jefimova, Māra Jefimova, Silvia Miglis. FOTO Ints Tumilovičs.

ALT aktieri. No kreisās: Ivars Mirovics un Gunārs Klauss. FOTO Ints Tumilovičs.

Kristjans Jūvings (Christian Ewing) spēlē klasisko ģitāru. FOTO Ints Tumilovičs.

Sestdien, 25. jūlijā, DV Melburnas nodaļas biedri bija pulcējušies savā namā Ziemeļmelburnā, lai atzīmētu nodaļas 66 gadu darbības atceri. Sarīkojumu ievadīja karoga ienešana un kopīgi dziedāta valsts himna. Karoga goda sardzē stāvēja Markus Dragūns, Greg Vaitlovs (Whitelaw) un Andreas Fedizins (Fedyszyn). Kaut arī Grega un Andreas vārdi izklausās sveši, abi ir latviešu izcelsmes un nesen iestājās DV organizācijā, lai varētu piedalīties nodaļas dzīvē.

Nodaļas valdes priekšsēdis Jānis Kārkliņš sniedza īsu pārskatu par nodaļas vēsturi. 1949. gada 29. jūlijā iniciatoru grupa: A. Lejiņš, Z. Liepiņš, V. Kalimants, J. Kanderovskis un V. Rūniks nolēma dibināt DV nodaļu Melburnā. Par pirmo valdes priekšsēdi ievēlēja A. Lejiņu. Nodaļas galvenais mērķis bija nodibināt sakarus ar DV Centrālo valdi Vācijā un vākt līdzekļus kara invalīdu palīdzībai. Pirmajā darbības gadā Melburnas nodaļa rīkoja koncertus un citus sarīkojumus, lai iegūtu līdzekļus. Vēlāk arī nolēma griezties pie plašākas latviešu sabiedrības ar aicinājumu ziedot. Akcija bija sekmīga, un īsā laikā bija ievāktas 129 mārciņas. Par šo naudu varēja uz Vāciju nosūtīt 123 pārtikas paciņas kara invalīdiem un viņu ģimenēm. Kā mēs zinām, līdzekļu vākšanas akcija gan visas Austrālijas apjomā turpinās vēl līdz šodienai.

1951. gada februārī tika apstiprināta pirmā Daugavas Vanagu Austrālijas valde ar sēdekli Melburnā, un pirmais valdes priekšsēdis bija Arvīds Lauva. Ir vērts pieminēt, ka Lauva 1951. gadā atteicās no algota maizes darba, lai varētu pilnu laiku veltīt darbam latviešu sabiedrībā, Daugavas Vanagu organizācijā un korporācijā Talavia.

Pie nodaļas savā laikā ir darbojušās 11 sekcijas. Neapšaubāmi svarīgākā no tām ir Daugavas vanadzes. Viņu čaklās rokas rūpējas par nodaļas sabiedrisko dzīvi. Dāmas bija aktīvas jau no nodaļas dibināšanas dienas, bet oficiāli sāka darboties trīs gadus vēlāk un šogad svin savu 63 gadu darbības atceri. Pirmā priekšniece bija E. Dīzenbacha.

No pārējām sekcijām vairs aktīvi darbojas tikai Novusa klubs.

Jānis Kārkliņš savu pārskatu noslēdza, sveicot klātesošos nodaļas jubilejā.

Mūsu nodaļā ir iestājušās divas jaunas vanadzes – māsas Māra un Daina Jefimovas. Viņas pie karoga deva savu svinīgo solījumu.

Ar kopīgi dziedātu Daugavas vanagu dziesmu un karoga iznešanu noslēdzās sarīkojuma oficiālā daļa.

Sekoja priekšnesumi. Kā pirmo dzirdējām Dainas Jefimovas vijoles solo. Mēs dzirdējām viņas 6. klases eksāmena gabalu, ko viņa ir sekmīgi izturējusi. Tam sekoja Kristjana Jūvinga (Christian Ewing) klasiskās ģitāras spēle. Kristjans nāk no latviešu ģimenes un klasisko ģitāru spēlē kopš 6 gadu vecuma. Tagad – ar 14 gadiem – viņš liks savu 6. klases mūzikas eksāmenu. Abi jaunieši saņēma pelnītus aplausus.

Iecienītie un pazīstamie ALT aktieri – Ivars Mirovics un Gunārs Klauss sniedza mums fragmentu no Rūdolfa Blaumaņa lugas No saldenās pudeles. Publikai Blaumaņa klasiskais humors ļoti patika, un aktieri saņēma ilgstošus aplausus.

Sarīkojumu ļoti kompetenti vadīja Ilze Ābele un noslēgumā aicināja klātesošos pie pusdienu galda. Vanadzes bija sagatavojušas ļoti garšīgu maltīti.

Aivars Saulītis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com