Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Baltijas valstu pilsoņu masu deportāciju atcere

Aizvesto piemiņas dienā latvieši kopā ar igauņiem

Laikraksts Latvietis Nr. 368, 2015. g. 10. jūlijā
Anita Andersone un Kārlis Kasparsons -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: Igauņu mācītājs Filips Hārs un māc. Dainis Markovskis. FOTO Andris Atvars.

Latvijas un Igaunijas karogi. FOTO Andris Atvars.

Māsas Dimantas. No kreisās: Katrīna, Alise, Laima. FOTO Andris Atvars.

Koris „Daina“ un māsas Dimantas. Diriģente Zane Ritere. FOTO Andris Atvars.

Svētdien, 14. jūnijā, Svētā Krusta baznīcā Melburnā pulcējās latvieši un igauņi, lai kopā pieminētu 1941. gada masu deportāciju upurus Baltijas valstīs – uz Sibīriju, uz mūžu un lielākai daļai uz neatgriešanos dzimtenē. Piemiņas dievkalpojumu organizēja Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze (MLELD) – priekšsēdis Kārlis Kasparsons kopā ar Melburnas Latviešu organizāciju apvienību (MLOA) – priekšsēde Anita Andersone un vicepriekšsēdis Jānis Dēliņš.

Iepriekšējos gados MLOA šo notikumu atzīmējis ar Aizvesto piemiņas aktu, un baznīca ar dievkalpojumu. Kopš pērn MLOA pilnsapulcē tika izteikts ierosinājums rīkot apvienotu baltiešu atceri, sarunu gaitā MLOA kopā ar MLELD vienojās par apvienotu atceri, piesaistot arī igauņus un lietuviešus. Ir iecerēts, ka nākamgad varēs visas trīs baltiešu tautas rīkot kopīgu atceri.

Saulainā, bet aukstā ziemas dienā baznīcā pulcējās, apmēram, 150 apmeklētāju.

Māsu Dimantu instrumentālam pavadījumam skanot, ienesa Igaunijas un Latvijas karogus. Melburnas Latviešu organizāciju apvienības priekšsēde Anita Andersone teica ievadvārdus. Uzrunu par Baltijas valstu pilsoņu masu deportācijām sniedza Latvijas Republikas goda konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš. Klātesošie nodziedāja Igaunijas un Latvijas himnas.

Mācītājs Dainis Markovskis novadījā liturģija un tika nolasīti svētie raksti, kam sekoja dziesma Ved mani, Dievs (melodija Finlandija – Žans Sibēliuss, Tirzmalietes teksta tulkojums). Raivo Rahni dalījās par piedzīvoto 1941. gada 14. jūnijā – Igauņu likteņu stāsti, un Melburnas Igauņu biedrības sieviešu kora dziedāja Kojutulek (Mājās atgriešanās) diriģentes Hiljas Tomas vadībā.

Latviešu tautas dziesmas savā aranžējuma sniedza Māsas Dimantas gan a capella, gan čella, vijoles un kokles pavadījumā.

Svētrunu teica Melburnas Igauņu luteriskās draudzes mācītājs Filips Hārs.

Pēc svētrunas koris Daina nodziedāja divas dziesmas – pirmā Zigmara Liepiņa un Kaspara Dimitera dziesmu Svētī debesīs šo zemi (Jāņa Liepiņa aranžējumā); solistes Laima un Katrīna Dimantas, klavieru pavadījums – Sandra Birze, diriģente – Zane Ritere. Otrā dziesma bija Lūcijas Garūtas Mūsu Tēvs debesīs; diriģente – Sandra Birze.

Mācītāja Daiņa Markovska vadībā sekoja lūgšana, pēc kuras dievlūdzēji dziedāja Mārtiņa Lutera himnu Dievs, kungs, ir mūsu stiprā pils. Dziesmas pēdējām taktīm izskanot, karogu sardze nostājās pie karogiem, un ērģelnieka Braiana Kopla pavadījumā tika iznesti karogi.

Pateicība rīkotājiem, ērģelniekam Braianam Koplam (Brian Copple), korim Daina Zanes Riteres un Sandras Birzes vadībā, Melburnas Igauņu biedrības sieviešu korim diriģentes Hiljas Tomas vadībā un māksliniecēm no Latvijas – Māsām Dimantām. Paldies arī Asjai Bērziņai un Ilgai Kurlis par ar ļoti skaistām ziedu kompozīcijām rotāto altāri un paldies Jānim Kārkliņam par audio un video tehnisko izkārtošanu.

MLOA priekšsēde Anita Andersone
MLELD priekšsēdis Kārlis KasparsonsAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com