Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas pilnsapulce

Bija arī daži pārsteigumi

Laikraksts Latvietis Nr. 615, 2020. g. 23. sept.
Astra Kronīte -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Pilnsapulces vadība. FOTO Agris Ezeriņš.

Pilnsapulces dalībnieki. FOTO Agris Ezeriņš.

Jaunā valde. Pirmajā rindā no kreisās: Ilze Mūsiņa, Ilze Ostrovska, priekšsēde Ilga Vēvere, Daina Ezeriņa, Imants Kronītis. Otrajā rindā no kreisās: Valdis Jaudzems, Ivars Dukāts, Andris Jaudzems, Jānis Lindbergs, Juris Jaudzems. FOTO Agris Ezeriņš.

Neskatoties uz Covid-19 pandēmiju, DV Adelaides nodaļas gadskārtējo pilnsapulci noturēja 2020. g. 19. septembrī plkst. 14.00 DV namā, protams ar zināmiem ierobežojumiem. Sapulces maksimālais skaits būtu bijis 46; tātad labi vien bija, ka tikai 38 ieradās.

Sapulci atklāja, pieminot mūžībā aizgājušos biedrus, kuri šogad bija – 6. Par sapulces vadītāju ievēlēja Dr. P. Strazdu. Sekoja iepriekšējā gada protokola nolasīšana un pieņemšana, un pēc tam Prāv. Dr. J Priedkalna svētvārdi. Žēl, ka vairs sapulcēs nedzied tautas himnu.

DV Adelaides nodaļas priekšsēde Ilga Vēvere sniedza īsu pārskatu par iepriekšējā gada darbību. Notikušas 10 valdes sēdes. Klusuma periodā, ko uzspieduši pandēmijas pulcēšanās ierobežojumi, tomēr notikuši ievērojami nama uzpošanas darbi, ieskaitot solāro paneļu uzlikšana, bunkura (nama pagalmā namiņš) remonts, krēslu tīrīšana un citi darbiņi. 14. jūnijā, Aizvesto piemiņas dienā, DV rīkoja svētbrīdi ar vainaga nolikšanu Centennial Parka kapsētā pie latviešu piemiņas akmeņa. Klubs atsācis darbību 4. jūlijā.

Nodaļa finansiāli atbalstījusi vietējo latviešu skolu un absolventus, AZVV un Okupācijas muzeju. Diemžēl palīdzības saiņu un grāmatu sūtīšanu uz Latviju izjauca pandēmija. Tilpnis izpakots, un pakas pārvietotas pagaidnovietnēs. Nezināms, kad tās varēs nosūtīt uz Latviju. Ar nožēlu, šī gada tilpņa sūtījums arī būs beidzamais.

Nodaļā pastāv tikai divas nozares: vīru koris Daugava un Vanadžu kopa. Diemžēl Vanadžu ansamblis vairs neeksistē, bet vīru korī dzied 16 vīri un diriģenti ir divi.

Kasiere Daina Ezeriņa sniedza ļoti izsmeļošu pārskatu par nodaļas finansēm.

Nākamais darbības punkts bija priekšnieka un jaunās valdes ievēlēšana. Par jauno priekšnieci ievēlēja Ilgu Vēveri.

Mazliet sajukumu izraisīja priekšnieces pēkšņs ziņojums, ka uzradušies jauni pavalsts noteikumi no 80iem gadiem, nosakot, ka valdē vajag tikai 4 cilvēkus. Sapulces vadītājs arī likās mazliet pārsteigts, un, pārlasot noteikumus visiem klātesošiem, secināja, ka jābūt četriem balsstiesīgiem un trīs jāievēl rezervistos. Iepriekšējai valdei derēja pirms sapulces rūpīgāk sagatavoties balsošanai, kas bija paredzēta dienas kārtībā. Nebija padomāts par tāfeli, uz kuras uzrakstīt kandidātu vārdus, ne par balsošanas zīmītēm un rakstāmiem. Notika atklāta balsošana.

Priekšniece vēl nolasīja īsu statistiku par DVAV atbalstu leģionāriem un vispārējo DVAV darbību, bet diemžēl daudz aizgāja secen. Būtu bijis vērtīgāk to dzirdēt kā atsevišķu darbības punktu, lai arī biedri būtu lietas kursā par jumta organizācijas darbību.

Sapulci slēdza, nodziedot Vanagu himnu.

Daugavas Vanagi sasauksimies!

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com